حفاري يك حلقه چاه دريايي توصيفي- تحديدي كيش (چاه گازي شماره -3 كيش)

حفاری چاه گازی كيش -3، اولین چاه دریائی توصیفی-تحدیدی در میدان گازی کیش براي جمع آوري اطلاعات اضافي و كاهش ابهامات این میدان که سومین میدان بزرگ گازی ایران است، براي تعيين وسعت ميدان و ارزيابي توليد آن درون مخزن كنگان- دالان براي پيشرفت و بيشتر كردن اطلاعات مورد نياز در طرح گسترش و توسعه ميدان گازي در منطقه طرح ريزي گرديد. این میدان از لحاظ استراتژیک دارای اهمیت فراوانی از لحاظ افزایش تولید گاز کشور دارا می باشد، زیرا تنها میدان گازی بزرگ غیر مشترک در خلیج فارس است.
اين چاه بعنوان يك چاه عمودي با پيش بيني عمق نهائي حدودا" 4570 متري و با در نظر گرفتن يك Rat hole مناسب جهت گرفتن نمودار هيدرو كربني در نظر گرفته شد. حفاری این چاه در کمتر از یک سال به طول انجامید. بخش مغزه گیری و آزمایش چاه در این حفاری در نوع خود بی نظیر بوده و خواسته های کارفرما توسط این شرکت به نحو احسن برآورده شد و در تاریخ 24/10/88 حفاری با موفقیت کامل به پایان رسید.

هدفهاي اصلي حفاري چاه كيش -3 چه بود؟
- هدف اصلي از چاه ارزيابي مراحل كربناتي سازند هاي كنگان ودالان براي تعيين تاپ مخزن ،شكل هندسي، خاصيتهاي پتروفيزيكي وپيوستگي هاي عرضي و عمودي مي باشد.
- تعيين Condensate Yield براي فاصله مخزن بوسيله Well testing و نمونه PVT
- تخمين قابليت توليد ناحيه مخازن كنگان و دالان بوسيله انجام آزمايشات مربوطه.
- تعيين كيفيت خواص مخزن بوسيله نمودارگيري و گرفتن Core در فواصل انتخابي مخزن و تعيين دقيق سطح آزاد آب .
- تعيين شرايط ساختاري زمين شناسي مخزن بوسيله بدست آوردن تصاوير نمودارها .
- بدست آوردن اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي بالقوه يا انباشتگي هاي واقعي هيدرو كربن در مخزن.

   
شركت هاي همكار در پروژه كيش 3

شركت هاي همكار

سرويس

رديف

Smith Drilling Systems LLC . /MPE (Geno Energy Services Kish )

حفاري جهت دار

1

ITS (International Tubular Services Ltd .)

راندن لوله جداري

2

Corpro Systems Ltd

مغزه گيري

3

شركت مهندسي والاصنعت اسپادانا

تجهيزات سرچاهي

4

Geno Energy Services Kish / Well Services of Iran -Schlumberger Method

نمودارگيري-سوراخ كاري لوله جداري

5

Pejvak Energy Engineering Services Co .Ltd . (PECO )

نمودارگيري گل حفاري

6

Tuboscope

بازرسي ايمني

7

M -I Services Ltd . Kish

گل حفاري

8

Nepta Oil Well Cementing Consultants (MAPCO )

سيمانكاري

9

ITS (International Tubular Services Ltd .)

تجهيزات متحرك

10

ITS (International Tubular Services Ltd .)

تيوبلار

11

Tuboscope

بازرسي لوله هاي حفاري وجداري

12

Smith Drilling Systems LLC . / Almansoori Specialized Engineering Co .

Side Tracking Services

13

KEP -Co .

طراحي وانتخاب مته

14

Well Services of Iran -Schlumberger Method

تست چاه

15

ITS (International Tubular Services Ltd .)

مانده يابي

16

 شرکت ایران حفاران

تجهيزات لاينر

17

Well Services of Iran -Schlumberger Method

واير لاين

18

Nepta Oil Well Cementing Consultants (MAPCO )

كويل تيوبينگ

19

Nepta Oil Well Cementing Consultants (MAPCO )

اسيدكاري

20

Well Services of Iran -Schlumberger Method

DST Services

21

MIS International Ltd .Inc .(Sunbelt )

ايمني H2S

22

M -I Services Ltd . Kish

مديريت پسماند

23

Horizon Survey Company (FZC )/ Fugro Survey ( Middle East ) Ltd .

بسترسنجي

24

Nepta Oil Well Cementing Consultants (MAPCO )

RTTS Services

25

 

.