پروژه تدوين چشم انداز برنامه 20 ساله بازاريابي شركت ملي حفاري ايران

شركت ملي حفاري ايران به منظور بالا بردن سطح بازدهي و برنامه ريزي براي بهبود عملكرد 20 سال آينده اين شركت بزرگ طرح فوق را در دست دارد كه بدين منظور شركت مبنا به عنوان برنامه ريز مادر و كندوكاو انرژي پارس به عنوان برنامه ريز بخش بازاريابي آن انتخاب شد و این پروژه هم اکنون مرحله فاز2 پروژه را به پایان برده و فاز سوم آن در شرف آغاز می باشد.
هدف از انجام این پروژه تحقیق، توسعه و روشن سازی و شناسائی بازارهای شرکت ملی حفاری ایران توسط شرکت کندوکاو انرژی پارس می باشد.

اولويتهاي استراتژيك و هدف ها در بازاریابی شرکت ملی حفاری ایران در صنعت نفت وگاز چه بودند؟
1. دستيابي به سهمي در خور از بازار جهاني نفت وگاز با توجه به توسعه بازارجهاني سرمايه در عرصه سرمايه گذاري نفت
2. ايجاد بازارهاي جديد محصولات و خدمات واسطه اي نفت و گاز با محوريت NIOC
3. تلاش براي دستيابي به انواع نيازها و امكانات ممكن به صورت مستقل و مشاركت در كليه حلقه هاي تكميلي زنجيره ارزش در صنعت نفت و گاز
4. ايجاد زمینه هاي انگيزش رشد و توسعه صنايع جنبي نفت و گاز و ساير صنايع انرژي بر از طريق تأمين نيازهاي مواد اوليه با اولويت صنايع ملي، منطقه اي و بين المللی

.