مشاور در نظارت پروژه هاي مهندسي پالايشگاه تهران

اين پروژه در تاريخ آذر ماه 1386 ابلاغ شد تا تاريخ آبان ماه 1388 ( به مدت 2 سال ) ادامه يافت.
كارفرماي مستقيم اين پروژه اداره مهندسي عمومي پالايشگاه بوده و ليست بخشي از فعاليتهاي كه ناظرين شركت به شرح زير مي باشد :
- نظارت كارگاهي بصورت مستمر
- شركت عوامل نظارت كارگاهي در جلسات هفتگي كارگاهي با پيمانكاران
- شركت در جلسات هفتگي مديريت پروژه مشاور با مديريت اداره مهندسي عمومي و مدير پروژه اداره مهندسي عمومي
- وضعيت آب و هوا
- كنترل كيفيت مصالح مورد نياز پيمانكاران و ورود و خروج آن ها
- مشكلات اجرائي پيمانكاران ، پيشنهاد نحوه رفع مشكلات ، عامل پيگيري و انجام كار

ليست پروژه هاي تحت نظارت :
- پروژه مقاوم سازي 94 مخزن
- پروژه ساخت مراكز فرعي برق G, 2G,H,B,C و تعويض سوئيچها
- پروژه سيستم احياء كاتاليستها واحد تصفيه نفتاي شماره 1و2و با گاز گردشي ازت
- پروژه افزايش ظرفيت مخزن تخليه دائم ديگهاي بخار آب و بخار شمالي
- پروژه نصب مخزن 5000 بشكه اي آسفالت
- پروژه طراحي و نصب يك دستگاه خنك كننده هوايي واحد آمين
- پروژه نصب ظروف كلرگير در واحد آيزوماكس جنوبي
- پروژه احداث ديوار پيش ساخته بتني غرب جنگلها
- پروژه تعويض سيستم هاي مانيتورينگ حفاظتي و كنترلي ژنراتورهاي نيروگاه جنوبي
- پروژه نصب سيستم هاي اندازه گيري بر روي ژنراتورهاي نيروگاه شمالي و جنوبي
- پروژه تعويض تابلوهاي كنترل كمپرسور هاي پالايشگاه (آب و بخار و منطقه ب)
- پروژه خريد و نصب و راه اندازي آناليزرهاي پالايشگاه (6پروژه )
- پروژه طراحي، خريد و نصب و راه اندازي PD Meter نفت خام
- پروژه نصب و راه اندازي جريان نگارهاي شركت نفت پاسارگاد و ايرانول
- پروژه ساخت و نصب روشنائي محوطه مخازن

.