حفاري 16 حلقه چاه زمين گرمائي مشکين شهر

كارفرما: سازمان انرژي هاي نو

محل اجرا: مشكين شهر

پروژه حفاري چاه هاي عميق توليدي و توصيفي نيروگاه زمين گرملئي مشكين شهر، شامل حفاري 16 حلقه چاه بود كه در منطقه دامنه هاي سبلان واقع گرديده.

كارهاي انجام شده توسط كنسرسيوم شركت كند و كاو انرژي پارس، شركت پروژه هاي صنعتي پتروپارت و شركت پرو مستروي سرويس.

  • 2 بار برنده شدن اين كنسرسيوم در مناقصه در سالهاي 1384 و 1385 كه نهايتاً مناقصه تجديد گرديده و در سال 1386 شركت ملي حفاري ايران برنده مناقصه اعلام گرديد.
  • بازدید از تجهیزات زمین گرمائی در کامچاتکا ي روسيه.
  • رفتن تيم فني به مسكو و گرجستان براي تحقيقات كامل بمنظور خريد دكل حفاري .

اين پروژه هم اكنون توسط شركت ملي حفاري ايران در حال انجام مي باشد.

 

                                     

.