مطالب

دومين همايش آسيب شناسي صنايع بالادستي نفت و گاز

پيام دبير همايش:

سلام بر همه شما

تحليل شكست ­ها، شناخت و پندآموزي از آنها و نهايتا لحاظ نمودن آنها در كنار ساير عوامل و عناصر شناخته شده، در ماتريس سختي پيش ­بيني­ ها، به ما و ساير دست­ اندركاران صنايع بالادستي نفت و گاز فرصت و امكان مي­دهد تا قبل از انجام هر پروژه در اين وادي با توجه به پيچيدگي­ هاي آن، به پيش ­بيني ­هاي دقيق تر و موفق تري نائل آييم. انديشه ما نيز كه در قلب اين ماتريس و در ميان ساير توانايي­ هاي ما قرار دارد، در  باور داشتن يكديگر، هم ­انديشي و اندركنش با هم هر چه بيشتر و بيشتر توانمند گشته و به غناي فرهنگي ما مي ­افزايد. دوستان اميدوارم كه اين دومين همايش در هياهوي گرفتاري­ ها و ناملايمات و ركود گامي موثرتر و پيش­رونده ­تر در اين راستا باشد.

 

وب سايت همايش: www.ogui.ir  

 


.